Nakoľko bola pred pár mesiacmi ukončená výroba kuchynského robota Ronic 20 Original, namiesto neho je nový kuchynský robot Magimix 3200XL.