Nakoľko bola pred dvoma rokmi ukončená výroba kuchynského robota Ronic Partner, namiesto neho je nový kuchynský robot Magimix Mini Plus.