Nakoľko bola pred pár mesiacmi ukončená výroba kuchynského robota Ronic Partner, namiesto neho je nový kuchynský robot Magimix Mini Plus.

|