Sprostredkujeme záručný i pozáručný servis kuchynských robotov značky Ronic a Magimix na Slovensku.
 


V prípade poruchy Vášho kuchynského robota máte                
možnosť zaslať prístroj na adresu:

Ego*line s.r.o.
Janka Kráľa 43/6, 936 01 ŠahyK prístroju pribalte:

1.) v prípade záručnej opravy doklad o kúpe ( faktúra, pokladničný doklad, kúpna zmluva) 
2.) kompletne vyplnený SERVISNÝ PROTOKOL, alebo aspoň Vašu adresu, telefónne číslo a popis vady.  

SERVISNÝ PROTOKOL si môžete stiahnuť a následne vytlačiť:TU v PDF formáte
  
Za opravu si účtujeme nasledovné (ceny sú uvádzané vrátane DPH):
1.) servisná prehliadka (oprava, vyčistenie, premazanie)... 12,-€
2.) v prípade dodania znečisteného prístroja sa účtuje poplatok za umytie... 4,-€
3.) cenu náhradných dielov
4.) poštovné: 5,-€

Podmienky platnosti záručnej opravy
Pokiaľ boli dodržané záručné podmienky, bude prístroj opravený zadarmo do 30-tich dní a bude tiež zadarmo odoslaný na adresu zákazníka.
V opačnom prípade bude oprava prevedená po obdržaní písomného súhlasu zákazníka na jeho náklady.
V prípade, že prístroj nevykazuje žiadne nedostatky (vady), zákazník hradí servisnú prehliadku a poštovné.
Prístroj zasielajte k nám do opravy vždy čistý, kompletný, s vyplneným záručným listom a servisným protokolom.

Záruka zaniká v týchto prípadoch:
- pokiaľ s prístrojom nebude dodaný platný záručný list a nebude možné iným spôsobom preukázať nákup od nás alebo od nášho odberateľa
- výrobok bol používaný v rozpore s návodom
- vada vznikla neoprávneným zásahom do prístroja
- poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vlyvmi, napr. vniknutím cudzej látky
- výrobok bol mechanicky poškodený
- ak pôjde o bežnú údržbu, bude účtované za opravu podľa skutočných nákladov

Kontaktovať nás môžete:
- e-mailom: info@ronicslovensko.sk
- telefonicky: 0915 798 876 (v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 hod)